Z akého dreva schody budú?

Je možné urobiť kalkuláciu na viac druhov dreva

Rozkliknite typ schodiska na vytvorenie dopytu

Schody Bystrý typ schodů rovné
Vytvoriť dopyt

Smrekové schody rovné

Schody Bystrý typ schodů s dolním lomením
Vytvoriť dopyt

Smrekové schody s dolným lomením

Schody Bystrý typ schodů s horním lomením
Vytvoriť dopyt

Smrekové schody  horným lomením

Schody Bystrý typ schodů do U
Vytvoriť dopyt

Smrekové schody do U

Schody Bystrý typ schodů do L
Vytvoriť dopyt

Smrekové schody do L

Rozkliknite typ schodiska na vytvorenie dopytu

Vytvoriť dopyt

Jaseňové schody rovné

Vytvoriť dopyt

Jaseňové schody s dolným lomením

Vytvoriť dopyt

Jaseňové schody s horným lomením

Vytvoriť dopyt

Jaseňové schody do U

Vytvoriť dopyt

Jaseňové schody do L

Rozkliknite typ schodiska na vytvorenie dopytu

Vytvoriť dopyt

Dubové schody rovné

Vytvoriť dopyt

Dubové schody s dolným lomením

Vytvoriť dopyt

Dubové schody s horným lomením

Vytvoriť dopyt

Dubové schody do U

Vytvoriť dopyt

Dubové schody do L